GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ ŞARTLARI
1 Garanti süresi ürün teslim tarihinden itibaren 5 ( BEŞ) yıldır.
2 Malın elektrik aksamı hariç tüm parçaları firmamızın garanti kapsamı dışındadır.
3 Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 ( OTUZ ) gündür.
4 Malın arızasının 45 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5 Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve gerek işçilik gerekse montaj hatalrından kaynaklanan arızaları giderilecek, işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Ancak kullanıcı hataları ve kullanım klavuzu bilgilerine uyulmaması durumunda yedek parça ve hizmet bedeli için belirlenen ücret talep edilecektir.
6 Elektrik montajından üretici firma sorumlu değildir. Her türlü elektrik malzemesi garanti kapsamı dışındadır. Elektrik sorunundan dolayı ( voltaj hatası, kablo bağlantı hataları,kısa devre, elektrik çarpması, yangın vb.) ve bu sorunların sebep olduğu afetlerden üretici firma sorumlu değildir.
7 Ürün üzerinde sinerji oluşturan cam-ağaç / ayna-ağaç birleşimi, ürünün kalitesini,kalite standartlarına uygun yapıştırıcılar tarafından monte edilir.Zaman içerisinde  yapıştırıcının mukavemetinde noksanlık ve doğurabileceği her türlü maddi manevi zarardan üretici firma sorumlu değildir.
8 Aşağıda belirtilen maddelere uyulmadığı takdirde, ürün garanti kapsamı dışında tutulur;
Ürünün montajının, yetkili servis elemanları dışında, ehil olmayan kişilerce yapılması,
• Nakliye işlemi, firma sorumluluğu haricinde yapılıyorsa, bu sırada oluşabilecek diğer hasarlar,
• Yanlış kullanım ve yanlış temizlemeden doğan hasarlar(Mobilya yüzeyinin çizilmesi, ezilmesi, darbe sonucu boyada oluşabilen hasarlar,kırılma vb. hasarlardır).
• Kullanım kurallarına aykırı davranışlar sonucu oluşabilecek diğer hasarlar (yoğun bir şekilde güneş ışınlarına maruz bırakma vb.)
• Ürünün yetkisiz kişiler tarafından tamirinin yapıldığının belirlenmesi,
• Ürün üzerinde imalatımız olmayan parçaların monte edildiğinin belirlenmesi ve amacının dışında kullanımı,
9 Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi; satın alınan malın garanti süresi ile sınırlıdır.
10  Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar GARANTİ KAPSAMI dışındadır.
11 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın,
a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak  kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanısıra bu arızların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
b. Tamiri için geçen azami sürenin aşılması,
c. Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
d. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.
ÖNEMLİ NOT:
• Herhangi bir şekilde hasar görmüş ürünleri teslim almayınız.
• Ürünlerin teslim ve montajını yetkili satıcılarımıza yaptırınız.
• Onaylı GARANTİ BELGESİ’ ni ürünü teslim alırken isteyiniz ve ürün
ile beraber saklayınız.
GENEL KULLANIM
1.İhtiyacınızı karşılamak amacıyla tasarlanan Messe Home ürünlerini işlevi dışında kullanmaktan kaçınınız(ürünlerin kullanım ömrü göz önüne alınarak, evde ve kapalı mekanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır).Umuma açık yerlerde (otel, motel restorant spor kulüpleri, dernekler vb.) kullanılması durumunda kullanım ömürleri azalacaktır.
2.Ahşap mobilyaları en fazla etkileyen etkenler direkt güneş ışığı, su ve rutubettir. Ürünlerimizin kullanım ömürleri açısından direkt olarak güneş ışığından korunmalı, su, klima, kalorifer peteklerinden uzak tutulmalıdır.
3.Ürünü oluşturan tüm parçaların, montaj sırasında yeterince sabitlendiğinden emin olunuz.
4.Ürünün içine ve üzerine aşırı ağırlık uygulamaktan ve ürüne, dengesini bozabilecek ağırlıktaki cisimleri yaslamaktan kaçınınız.
5.Ürünleri; aşırı sıcak, ıslak ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Uzun süre güneş ışığında bırakmayınız, direkt gün ışığına maruz kalan mobilyaların üzerinde renk değişikliği olabilir. Yanıcı, asitli, çizici ve sert maddelerden koruyunuz.
6.Kendinden yapışkanlı cisimlerin ve etiketlerin ürün yüzey kalitesinin devamlılığı için zararlı olabileceğini unutmayınız.
7.Messe Home ürünlerinin yüzeylerini; sabunlu, deterjanlı, soğuk ve nemlendirilmiş bezler ile temizlemeyiniz.
8.Teknik konular hakkında tüketici danışma iletişim hattımızı arayınız(0533 730 44 23 )
9.Ürünün uzak bir mekana taşınması işleminde; parçalarını söküp ambalajlayarak zarar görmeyecek bir şekilde taşınmasına özen gösteriniz.
10.Tekrar montaj için düzgün zeminli bir mekanda ürünü yere yatırarak en az iki kişiyle montaj şemasındaki işlem sırasını takip ederek ve şemada belirtilen el aletleri ile yapınız.
11.Messe Home ürünlerini aynı mekan içinde taşırken; içindeki eşyaları, sökülebilen rafları ve çekmeceleri çıkarmalı ve hareketli parçalar yukarıya bakacak şekilde en az iki kişiyle taşıyınız.
12.Doğal ahşap ürünlerde, doğal kaplamalardan kaynaklanan renk ve desen farklılığı olabilmektedir.
13.Eski ürünle yeni ürün veya aynı ürün içinde parçalar arasında boya ton farklılığı olabileceği unutulmamalıdır.
14.Ürünün, kullanılmak üzere kurulduğu mekânın zemin yüzeyinin düzgün olmasına dikkat ediniz
15.Elbise dolaplarınızın kapakları sürgülü ise, kapakları açıp-kaparken ray sistemine zarar verebilecek hızlı ve sert hareketlerden kaçınınız. (Dolap sürgü kapaklarının yavaşlatıcılarına arıza verdirecek hızlılıkta, sert bir şekilde açıp, kapamayınız)
16.Ürünleri taşıma sırasında iterek, hareket ettirmeyiniz. Kaldırıp sürtmeden taşıyınız.
17.Krom-Nikel kaplı parçalar nemsiz ortamda renk değiştirmez ve paslanmaz. Ürünler asidik ortamlardan uzak tutulmalıdır, BU ORTAMLARDA TUTULAN -KROM-NİKEL PARÇALAR ZAMANLA OKSİTLENME YAPABİLİR. Zaman zaman kuru bir bezle silinerek parlatılmalıdır. Rengi değişmeye başlayan parçalar, toz vim ve kuru bez ile silinerek tekrar parlaktık kazandırılabilir.Parlatma tozu veya toz vim bulunmadığı durumlarda, Sodyum Carbonat ve kuru bez ile ovulmalı ve parlatılmalıdır.
18. Krom-Nikel kaplı ürünlerin temizliği nemli bez ile yapılacaksa, muhakkak ardından kuru bezle silinmelidir.
19.Cam - ayna gibi yüzeylerde oluşan lekeleri kuru yumuşak bir bezle siliniz. İnatçı lekeler duru sıcak suya banarak iyice sıkılmış güderi ile temizlenmelidir. Alt yüzeyde su damlacıkları kalmamasına dikkat ediniz.
20.Sandıklı baza ile ilgili bilgiler;
•Bazayı düz bir zemine yerleştiriniz.
20.Sandıklı baza ile ilgili bilgiler;
•Bazayı düz bir zemine yerleştiriniz.
•Bazaların içine hacminden büyük ve ağır malzeme koymayınız.
•Bazanın üstüne basmayınız.
•Bazanın üst yatak kısmını amortisör ve makasların izin verdiğinden fazla açmaya çalışmayınız.
•Bazanın açılması sırasında üzerinde yatak dışında bir ağırlık olmamasına dikkat ediniz.
•Bazanızı açtığınızda emniyet kilidini mutlaka takınız.
•Bazanın içine vücudunuzu sokmayınız, küçük yaşta çocuklarınızın baza içerisine girmelerini engelliyiniz.
•Bazanızı yavaş ve kontrollü bir şekilde kapatınız.
• Üzerine yatak konulmuş bazanın kendi kendine kapanması durumunda teslim almayınız.
ÖNEMLİ UYARI:
Bazalarımızda güvenlik amacı ile emniyet kilidi kullanılmıştır (bazayı teslim alır iken, emniyet kilidinin takılı olmasına önem gösteriniz).
Bazanızı kullanırken üst yatağı tam olarak açarak emniyet kilidini yerine takınız. Emniyet kilidini takmadan bazanın içine bir şey koymayınız ve almayınız. Bazanızı kapatırken emniyet kilidini yuvasından çıkartmadan bazanızı kapatmaya çalışmayınız, üst yatak profillerini eğebilir ve bazanıza zarar verebilirsiniz.
21.Döşemeli oturma grupları ve sandalyeler ile ilgili;
•Koltukların kolçakları üzerinde oturmayınız ve üzerlerinde gezinmeyiniz.
•Koltuk ve sandalye deri ve kumaşlarının üzerine, ıslak eşya vb. malzemeler koymayınız, üzerine konulan nemli eşyanın rengini alabilme özelliği vardır.
•Sandalyeleri arkaya doğru dikletip iki ayağına kuvvet gelecek şekilde oturmayınız. Bu hareket sandalyelere büyük zarar verebilir.
•Lekeleri silme işleminde, temizlik önerilerinde bulunulan maddeleri ve metotları kullanınız.
•Sandalye ve koltuklarınızı işlevi dışında ve umuma açık yerlerde kullanmak, kullanım ömrünü azaltacaktır.
•Özel olarak yaptırılan ürünlerin iadesi ve değişimi mümkün değildir.
•Kumaş ve derilerde, renk farklılıkları kazan farkı ile sabittir.
•Tüm ürünlerimizin ana gövdesinde çelik ve ahşap konstrüksiyon kullanılmıştır.
KOLTUK - SANDALYE BAKIM ve TEMİZLİK İLE İLGİLİ ÖNERİLER
• Ürününüzü kesinlikle lekeli bir şekilde bırakmayınız. Hemen hemen bütün lekeler, yeni oluştuklarında, kurumalarına fırsat bırakılmadan silinirse çıkarılır. Isı, ışık ve hava ile temas, lekeyi sabitleştirir ve çıkarılmasını zorlaştırır. En zor lekelerin bile taze iken çıkarılması kolaydır.
• Oturma grubunuzun deri ve dokuma kumaşı içeren bölgelerindeki kir ve lekeleri,   renk vermeyen bir temizlik bezini ılık şekilde nemlendirerek siliniz. Bu tür kir ve lekeleri çıkartmak için tiner, aseton, şampuan, kolonya, deterjan gibi kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayınız. Bu tür kimyasal maddeler deri ve dokuma kumaşlarda ağır ve telafi edilemeyecek zararlar verebilir.
• Ürünleri temizlerken kullandığınız temizleyiciyi lekenin bulunduğu bölgeyi temizledikten sonra tüm ürüne de aynı şekilde uygulayınız, aksi takdirde temizlenen bölge kısmında leke kalmasına sebep olabilir.
• Oturma gruplarınızın temizliğinde elektrikli süpürge kullanmayınız.Elektrikli süpürge oturma grubunuzun deri ve dokuma kumaş bölgelerine sürtünmeden dolayı zarar verebilir.
• Kuru temizleme yapılabilir veya yıkanabilir etiketi yoksa lütfen bu işlemleri uygulamayınız.
• Oturma grubunuzun deri ve dokuma kumaşı içeren bölgelerindeki temizliğinde sert sünger,fırça gibi tahribat yapabilecek maddeler kullanmayınız.
• Kumaş üzerine dökülen sıvılara vakit kaybetmeden emici bir kağıt ürün veya yumuşak kuru bir bezle müdahale ediniz. Fazla bastırmadan siliniz ve kurulayınız. Kurutma esnasında kumaşı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
• Gerçek deri döşeli ürünlerimizin temizlik ve bakımı için deri bakım seti kullanınız.
• Ürünlerimizin metal aksamlı kısımlarının temizliğinde yoğun kimyasal içeren temizleyiciler kullanmayınız.
NOT: Verdiğimiz temizlik bilgileri tavsiye niteliğindedir. Tüm kumaşlarda ve tüm lekelerde aynı sonucu vermeyebilir. Evde temizleyemediğiniz lekeler için lütfen uzman temizlik şirketlerine başvurunuz.